Речни систем, речна мрежа, речни слив

Речни систем је главна река са својим притокама.

Речну мрежу чине сви водотоци на некој територији. Густина речне мреже представља дужину водотока по километру квадратном , тако да је негде већа а негде мања. То зависи од падавина  и геолошког састава земље.

Serbia_drainage_basins_detailed

Речни слив је површина са које падавине отичу у речни систем и ограничен је развођем, узвишењем које усмерава падавине.  Постоје и језерски и морски сливови, код којих падавине отичу у неко језеро или море, с тим да се развођа морски сливова стичу у хидрографском чвору.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s